دسته: ایران باستان

یک افسانه ایرانی درباره کشف آتش

روزی هوشنگ از شاهان سلسله پیشدادی ایران با لشکر خود به سوی کوه می‌رفت. ناگهان ماری از میان سنگ‌ها بیرون آمد. هوشنگ سنگی به سوی مار پرتاب کرد. آن سنگ به سنگ دیگری برخورد... ادامه 

آتشکده آناهیتا (معبد آناهیتا)

آتشکده آناهیتا (معبد آناهیتا)

پیش از ورود دین اسلام به ایران، مردم ایران زرتشتی بوند. زرتشتیان به عبادتگاه‌های خود “آتشکده” می گویند. در آتشکده آتش وجود دارد. مردم در آنجا خدای یکتا را پرستش می‌کنند. آتشکده آناهیتا یا... ادامه