دسته: ادبیات

لوح ۱۲ از حماسه گیل‌گمش

این لوح بعدها به حماسه گیل‌گمش اضافه شده است. در این لوح گیلگمش انکیدو را برای برگرداندن چیزی به دنیای زیرین می‌فرستد. او به انکیدو چند توصیه می‌کند که انکیدو به کمک آن‌ها بتواند... ادامه 

لوح ۱۱ از حماسه گیل‌گمش

گیلگمش از اوته نه پیشتیم می‌پرسد خود او چگونه به جاودانگی رسید؟ اوته نه پیشتیم ماجرای طوفان بزرگ را برای گیل‌گمش تعریف می‌کند. اوته نه پیشتیم می‌گوید او زمان طوفان بزرگ به دستور اآ یک... ادامه 

لوح ۱۰ از حماسه گیل‌گمش

گیل‌گمش با “سی دوری سابیت” ملاقات می‌کند و از محل زندگی “اوته نه پیشتیم” می‌پرسد. سی دوری سابیت اورشه نبی، کشتیبانِ اوته نه پیشتیم را به او نشان می‌دهد. گیلگمش با کشتی او از... ادامه 

لوح ۹ از حماسه گیل‌گمش

گیل‌گمش بعد از مرگ انکیدو تصمیم می‌گیرد راز جاودانگی را بیابد. او تصمیم می‌گیرد به ملاقات “اوته نه پیشتیم” برود. “اوته نه پیشتیم” تنها انسانی است که توانسته به جاودانگی برسد. گیل‌گمش به دو... ادامه 

لوح ۷ از حماسه گیل‌گمش

انکیدو خواب می‌بیند خدایان به مجازات گناهان او و گیل‌گمش تصمیم می‌گیرند او بمیرد. انکیدو و گیل‌گمش “هومبه به” و گاو نر آسمانی را کشته اند و جنگل سدر را نابود کرده‌ اند. انکیدو... ادامه 

لوح ۶ از حماسه گیل‌گمش

ایشتر الهه حاصلخیزی است. ایشتر از گیل‌گمش می‌خواهد با او ازدواج کند. گیل‌گمش نمی‌پذیرد. ایشتر نر گاو آسمانی را در اوروک رها می‌کند. نر گاو اوروک را ویران می‌کند. اما انکیدو و گیلگمش باهم... ادامه 

لوح ۵ از حماسه گیل‌گمش

انکیدو و گیل‌گمش با “هومبه به” مبارزه می‌کنند. گیلگمش با سه ضربه سر “هومبه به” را جدا می‌کند. سپس انکیدو و گیل‌گمش درختان جنگل سدر را از بین می‌برند. 93177 ادامه 

لوح ۴ از حماسه گیل‌گمش

گیلگمش و انکیدو به سوی جنگل سدر خدایان به راه می‌افتند. گیلگمش پنج خواب می‌بیند. انکیدو می‌گوید این‌ها نشانه پیروزی است. اما وقتی به جنگل سدر می‌رسند، انکیدو می‌ترسد. گیلگمش او را دلداری می‌دهد... ادامه 

لوح ۳ از حماسه گیل‌گمش

در لوح 3 گیل‌گمش و انکیدو آماده سفر می‌شوند. آن‌ها می‌خواهند به جنگ “هموبه به” غول نگهبان جنگل سدر بروند. مادر گیل‌گمش برای سلامتی او دعا می‌کند و از انکیدو می‌خواهد از گیل‌گمش محافظت... ادامه