دسته: علم و تکنولوژی

زیستگاه اقیانوسی

اقیانوس یک زیستگاه آبی است. آب اقیانوس شور است. اقیانوس بزرگ و عمیق است. اقیانوس تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد. اقیانوس زیستگاه انواع مختلف ماهی... ادامه 

زیستگاه‌های باتلاقی

  یک زیستگاه باتلاقی با آب پوشیده شده است. زیستگاه باتلاقی تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد. زیستگاه باتلاقی در طول سال تغییر می‌کند. در زمستان... ادامه 

زیستگاه جنگلی

  جنگل تعداد زیادی درخت دارد. جنگل تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد. جنگل در طول سال تغییر می‌کند. گیاهان جنگل در تابستان نور زیادی از... ادامه 

انواع زیستگاه

  انواع مختلفی از زیستگاه وجود دارد. حیوانات و گیاهان مختلف در زیستگاه‌های متفاوتی زندگی می‌کنند. زیستگاه شیر و میمون جنگل است. زیستگاه ماهی و کوسه رودخانه، دریا و اقیانوس است. زیستگاه شتر و... ادامه 

زیستگاه

  همه حیوانات و گیاهان به جایی برای زندگی کردن نیاز دارند. به محل زندگی حیوانات و گیاهان زیستگاه می‌گویند. یک زیستگاه هوا دارد. یک زیستگاه آب دارد. یک زیستگاه غذا دارد. یک زیستگاه... ادامه 

گیاهان و حیوانات

بعضی گیاهان روی خشکی زندگی می کنند. بعضی حیوانات روی خشکی زندگی می کنند. بعضی گیاهان در آب زندگی می کنند. بعضی حیوانات در آب زندگی می کنند. بعضی گیاهان و حیوانات در جای... ادامه 

موجودات زنده

  موجودات غیر زنده رشد و تغییر نمی کنند. مداد و خانه موجودات غیر زنده هستند. موجودات زنده رشد و تغییر می کنند. گیاهان، حیوانات و ما موجود زنده هستیم. گیاهان و حیوانات به... ادامه 

الکتریسیته

الکتریسیته باعث روشن شدن چراغ می‌شود. وسایل برقی با نیروی الکتریسیته کار می‌کنند. الکتریسیته انرژی دارد. انرژی الکتریسیته باعث می‌شود وسایل برقی کار کنند. یک باتری نیروی الکتریسیته را ذخیره می‌کند. 93138 ادامه