نویسنده: مربی آموزشی

زیستگاه‌های باتلاقی

  یک زیستگاه باتلاقی با آب پوشیده شده است. زیستگاه باتلاقی تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد. زیستگاه باتلاقی در طول سال تغییر می‌کند. در زمستان... ادامه 

زیستگاه جنگلی

  جنگل تعداد زیادی درخت دارد. جنگل تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد. جنگل در طول سال تغییر می‌کند. گیاهان جنگل در تابستان نور زیادی از... ادامه 

لوح ۱۱ از حماسه گیل‌گمش

گیلگمش از اوته نه پیشتیم می‌پرسد خود او چگونه به جاودانگی رسید؟ اوته نه پیشتیم ماجرای طوفان بزرگ را برای گیل‌گمش تعریف می‌کند. اوته نه پیشتیم می‌گوید او زمان طوفان بزرگ به دستور اآ یک... ادامه 

لوح ۱۰ از حماسه گیل‌گمش

گیل‌گمش با “سی دوری سابیت” ملاقات می‌کند و از محل زندگی “اوته نه پیشتیم” می‌پرسد. سی دوری سابیت اورشه نبی، کشتیبانِ اوته نه پیشتیم را به او نشان می‌دهد. گیلگمش با کشتی او از... ادامه 

انواع زیستگاه

  انواع مختلفی از زیستگاه وجود دارد. حیوانات و گیاهان مختلف در زیستگاه‌های متفاوتی زندگی می‌کنند. زیستگاه شیر و میمون جنگل است. زیستگاه ماهی و کوسه رودخانه، دریا و اقیانوس است. زیستگاه شتر و... ادامه 

زیستگاه

  همه حیوانات و گیاهان به جایی برای زندگی کردن نیاز دارند. به محل زندگی حیوانات و گیاهان زیستگاه می‌گویند. یک زیستگاه هوا دارد. یک زیستگاه آب دارد. یک زیستگاه غذا دارد. یک زیستگاه... ادامه 

لوح ۹ از حماسه گیل‌گمش

گیل‌گمش بعد از مرگ انکیدو تصمیم می‌گیرد راز جاودانگی را بیابد. او تصمیم می‌گیرد به ملاقات “اوته نه پیشتیم” برود. “اوته نه پیشتیم” تنها انسانی است که توانسته به جاودانگی برسد. گیل‌گمش به دو... ادامه 

گیاهان و حیوانات

بعضی گیاهان روی خشکی زندگی می کنند. بعضی حیوانات روی خشکی زندگی می کنند. بعضی گیاهان در آب زندگی می کنند. بعضی حیوانات در آب زندگی می کنند. بعضی گیاهان و حیوانات در جای... ادامه 

موجودات زنده

  موجودات غیر زنده رشد و تغییر نمی کنند. مداد و خانه موجودات غیر زنده هستند. موجودات زنده رشد و تغییر می کنند. گیاهان، حیوانات و ما موجود زنده هستیم. گیاهان و حیوانات به... ادامه