40 کبک وحشی در دامان طبیعت ایلام رها شدند

40 کبک وحشی در دامان طبیعت ایلام رها شدند-9347

این کبک‌های وحشی از مناطق حفاظت‌شده ˈمانشتˈ، ˈقلارنگˈ، ˈکبیرکوهˈ و ˈدینارکوهˈ استان ایلام جمع‌آوری‌شده بودند.
شکارچیان غیرمجاز با استفاده از تله‌های مختلف این پرندگان زیبا را شکار کرده بودند.

9347