گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

 

گیل‌گمش یکی از اولین فرمانروایان سومر بود.
او پادشاهی پهلوان بود.
گیل‌گمش پس از مرگش به یک مرد افسانه‌ای تبدیل شد.
داستان زندگی گیل‌گمش بر الواح سومری نوشته شده است.
گیل‌گمش پس از ماجراهای بسیار برای یافتن زندگی جاویدان به سراسر زمین سفر کرد.
93188

پیشنهادهای دیگر …