کنترل ارتش عراق بر تمامی مناطق شمالی شهر سامرا

کنترل ارتش عراق بر تمامی مناطق شمالی شهر سامرا9354

ارتش عراق پس از کشتن ده‌ها تروریست در شمال شهر سامرا دوباره کنترل این شهر را به دست گرفت.

9354

پیشنهادهای دیگر …