کشف گنجینه‌ای تاریخی و با ارزش در خانه پیرمرد آمریکایی

کشف گنجینه‌ای تاریخی و با ارزش در خانه پیرمرد آمریکایی9309

پلیس آمریکا در خانه پیرمردی نود و یک ساله هزاران قطعه تاریخی و هنری بسيار باارزش کشف کرد.
پلیس می گوید به احتمال زیاد او این اشیاء باستانی را بر خلاف قوانین آمریكا و كشورهای دیگر جمع آوری كرده است.
این پیرمرد هنوز بازداشت نشده ‌است.

9309

پیشنهادهای دیگر …