کشف فلز

کشف فلز

 

حدود 10000 سال تا 6000 هزار سال پیش انسان توانست فلز را کشف کند.
اولین فلزی که کشف شد مس بود.
انسان‌ها تا مدت‌ها مس را به همان صورت طبیعی می‌کوبیدند و از آن برای ساخت ابزار استفاده می‌کردند.
دومین فلزی که کشف شد قلع بود.
بعدها آن‌ها از فلزات داس، خنجر، اره و قیچی درست کردند.
93165

پیشنهادهای دیگر …