کشف بقایای نخستین آتش انسان

بقایای آتشی که یک میلیون سال قبل روشن شده است

گروهی از باستان شناسان قدیمی‌ترین بقایای آتشی که توسط انسان روشن شد را کشف کردند. این بقایا در غاری در آفریقای جنوبی قرار دارد. این آتش 790 هزار سال پیش روشن شده بود. این بقایا شامل استخوان حیوانات، تبر دستی و خاکستر گیاه است. 93118

پیشنهادهای دیگر …