کتابخانه آشور بانیپال

کتابخانه آشور بانیپال

آشور بانیپال آخرین پادشاه بزرگ آشور بود.
او بین سال‌های 669 تا 627 قبل از میلاد حکومت کرد.
او اولین کتابخانه مدرن را در خاورمیانه تأسیس کرد.
باستان شناسان انگلیسی در سال 1850 این کتابخانه را در استان نینوای کشور عراق کشف کردند.
کتاب‌های این کتابخانه به‌صورت لوح‌های گلی است.
لوح‌های حماسه گیل‌گمش و افسانه طوفان سومری هم‌اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می‌شوند.
93172

پیشنهادهای دیگر …