پدر اینترنت به ایران می‌آید

پدر اینترنت به ایران می‌آید9360

سر وینتون سرف، پدر اینترنت، در نخستین “هفته فناوری پارسی‌زبانان” به ایران می‌آید.
او قصد دارد 8 و ۹ شهریورماه امسال (۳۰ و ۳۱ اوت ۲۰۱۴) در یک اجلاس شرکت کند.
هدف این اجلاس گسترش حضور و تأثیرگذاری خط و زبان فارسی در اینترنت است.

9360

پیشنهادهای دیگر …