پاپ فرانسیس خواستار همکاری مسلمانان و مسیحیان شد

پاپ فرانسیس خواستار همکاری مسلمانان و مسیحیان شد9349

پاپ فرانسیس اول صبح روز دوشنبه از مسجدالاقصی بازدید کرد.
او به مسلمانان گفت با کمک مسیحیان برای ایجاد عدالت و ثبات تلاش کنند.
پاپ همچنین گفت: مرزهای فلسطین باید به رسمیت شناخته شود و مردم فلسطین نیز باید بتوانند آزادانه زندگی کنند.

9349

پیشنهادهای دیگر …