همه‌ پُرسی در کریمه

همه‌ پُرسی در کریمه92191

ساکنان منطقه کریمه اوکراین امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رای رفتند تا درباره جدایی این منطقه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه تصمیم‌گیری کنند.
این رأی‌گیری تا 8 شب به وقت محلی ادامه خواهد داشت.

92191

پیشنهادهای دیگر …