میانگین زمان ترخیص کالا در “گمرک تهران ” 70 درصد کاهش یافت

9350میانگین زمان ترخیص کالا در گمرک تهران 70 درصد کاهش یافت

گمرک تهران با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اظهار از راه دور میانگین زمان انجام کارهای گمرکی را70 درصد کاهش داده است.

9350