مشاور پوتین: تحریم روسیه، خودکشی اقتصادی اروپا است

مشاور پوتین تحریم روسیه، خودکشی اقتصادی اروپا است9311

مشاور ریاست جمهوری روسیه گفت اگر كشورهای غربی روسیه را تحریم كنند هزار میلیارد یورو خسارت به اتحادیه اروپا وارد خواهد کرد که نوعی “خودکشی اقتصادی” است.
روسیه و کریمه پیمانی را برای پیوستن این منطقه از خاک اوکراین به فدراسیون روسیه امضا کردند. اتحادیه اروپا به این دلیل می خواد روسیه را تحریم كند.

9311

پیشنهادهای دیگر …