لوح ۴ از حماسه گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

گیلگمش و انکیدو به سوی جنگل سدر خدایان به راه می‌افتند.
گیلگمش پنج خواب می‌بیند.
انکیدو می‌گوید این‌ها نشانه پیروزی است.
اما وقتی به جنگل سدر می‌رسند، انکیدو می‌ترسد.
گیلگمش او را دلداری می‌دهد و همراه هم وارد جنگل می‌شوند.
93176

پیشنهادهای دیگر …