لوح ۳ از حماسه گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

در لوح 3 گیل‌گمش و انکیدو آماده سفر می‌شوند.
آن‌ها می‌خواهند به جنگ “هموبه به” غول نگهبان جنگل سدر بروند.
مادر گیل‌گمش برای سلامتی او دعا می‌کند و از انکیدو می‌خواهد از گیل‌گمش محافظت کند.
93175

پیشنهادهای دیگر …