لوح ۱۲ از حماسه گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

این لوح بعدها به حماسه گیل‌گمش اضافه شده است.
در این لوح گیلگمش انکیدو را برای برگرداندن چیزی به دنیای زیرین می‌فرستد.
او به انکیدو چند توصیه می‌کند که انکیدو به کمک آن‌ها بتواند برگردد.
اما انکیدو به توصیه‌های گیلگمش عمل نمی‌کند و در دنیای زیرین گرفتار می‌شود.
گیلگمش از خدایان تقاضا می‌کند به او کمک کنند.
اآ اجازه می‌دهد که روح انکیدو بالا بیاید.
اآ خدای اقیانوس‌ها و آب‌های زیرزمینی است.
انکیدو برمی‌گردد و داستان زندگی در دنیای زیرین را برای گیلگمش تعریف می کند.
93184

پیشنهادهای دیگر …