لوح‌های حماسه گیل‌گمش

لوح‌های حماسه گیل‌گمش

داستان حماسه گیل‌گمش بر روی 12 لوح نوشته شده است.
این لوح‌های گلی را در کوره‌ها پخته‌اند.
هر لوح شش ستون پله مانند دارد.
این داستان به‌صورت شعر است.
باستان شناسان این الواح را در کتابخانه آشور بانی پال کشف کرده‌اند.
93171