قلبی که می‌تپد و می‌بوید!

قلبی که می‌تپد و می‌بوید!

احساس گرمایی که در زمان استشمام بوی نان تازه یا قهوه تازه احساس می‌شود، احتمالا با قدرت بویایی اندام‌های داخلی بدن در ارتباط است و گیرنده‌های بویایی که پیش از این تصور می‌شد فقط در بینی وجود دارد، در دیگر بخش‌های بدن از جمله قلب نیز دیده می‌شود.
محققان آلمانی دریافته‌اند که برخی اندام‌های داخلی بدن انسان، از جمله قلب و ریه‌‌ها، از توانایی احساس کردن بوی مواد غذایی و نوشیدنی‌ها برخوردار هستند.
نتایج این بررسی در نشست این هفته انجمن شیمی آمریکا در نیواورلئان ارائه گردید.

9251