قتل نوجوان دوازده ساله در یک مرکز درمانی در فرانسه

قتل نوجوان دوازده ساله در یک مرکز درمانی در فرانسه9308

دختربچه‌ای دوازده ساله در یک مرکز درمانی در منطقه “ارو” فرانسه به قتل رسید.  یک نوجوان شانزده ساله متهم به قتل این دختر بچه است.

9308

پیشنهادهای دیگر …