علفزار

علفزار

در سراسر جهان علفزار وجود دارد.
به علفزار دشت نیز می‌گویند.
علفزار تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد.
علفزار در طول سال تغییر می‌کند.
علفزار در تابستان می‌تواند بسیار گرم باشد.
علفزار در زمستان می‌تواند بسیار سرد باشد.
93149

پیشنهادهای دیگر …