عصر نوسنگی

 

عصر نوسنگی

 

پس از کشف کشاورزی و اهلی کردن حیوانات، انسان‌ها ابزار بیشتری درست کردند.
به این دوران عصر نوسنگی می‌گویند.
انسان‌ها در عصر نوسنگی قلاب ماهیگیری، سوزن، قاشق، آسیاب و سلاح‌های بهتری ساختند.
خانه‌سازی توسعه یافت.
آن‌ها برای خود ظروف گلی و پارچه درست کردند.
اختراع چرخ هم تأثیر مهمی در زندگی انسان‌ها داشت.
با اختراع چرخ انسان‌ها توانستند چرخ کوزه‌گری، آسیاب و ارابه بسازند.
93153

پیشنهادهای دیگر …