سیاوش

سیاوش

داستان سیاوش یکی از غم‌انگیزترین داستان‌های شاهنامه است.
سیاوش فرزند کیکاووس است.
او دوران کودکی تا جوانی خود را در کنار رستم می‌گذراند.
در جوانی، سودابه همسر کیکاووس عاشق او می‌شود و وقتی با پاکدامنی سیاوش روبه‌رو می‌شود، به او تهمت می‌زند.
سیاوش برای اثبات بی‌گناهی خود از آتش می‌گذرد.
پس از آن سیاوش برای مقابله با لشکر افراسیاب راهی مرز ایران و توران می‌شود.
با به نتیجه نرسیدن جنگ، سیاوش برای میانجی‌گری به توران می‌رود، اما در غربت و بی‌گناهی کشته می‌شود.
پس از مرگ سیاوش رستم برای انتقام خون او بارها به جنگ افراسیاب می‌رود.
9389

پیشنهادهای دیگر …