سووشون

سووشون

سووشون به معنی سوگ سیاوش است.
در قدیم مردم ایران هرساله برای مرگ سیاوش مراسم عزاداری برگزار می‌کردند.
آن‌ها به این مراسم سووشون می‌گفتند.
آن‌ها در این مراسم نحوهٔ کشته شدن سیاوش به دست دشمنان ظالمش را نمایش می‌دادند.
در این نمایش سوارکاری تنها به جنگ دشمنان می‌آمد.
بسیاری از آن‌ها را می‌کشت.
اما در پایان لشکر دشمن به او حمله می‌کرد و سرش را می‌برید.
سیاوش همیشه برای ایرانیان نماد مظلومیت و پاکی است.
9390

پیشنهادهای دیگر …