سنگ نگاره های کهن

 

golpayegan-petroglyphs-62

تاكنون بیش از 21 هزار مورد سنگ نگاره در منطقه ای به وسعت 150 كیلومترمربع در تیمره شهرستان خمین كشف شده كه قدمت بعضی از آن سنگ نگاره ها به بیش از 40 هزار سال می رسد.
محوطه سنگ نگاره های تیمره مانند كتاب های سنگی است كه نویسندگان و هنرمندان آن ها، در دوره های مختلف، زمانی كه انسان هنوز زبان مشخصی برای گویش و خطی برای نوشتن نداشت، با کشیدن اشكال مختلف برروی سنگ ؛ با نسل های بعدی سخن می گفتند و زندگی خود و دیگران و حتی محیط زیست خود را تصویرگری می كردند.

95102