سناتورهای آمریکایی به افشای گزارش شکنجه‌های بیرحمانه سیا رای دادند

سناتورهای آمریکایی به افشای گزارش شکنجه‌های بیرحمانه سیا رای دادند9303

کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا با 11 رای موافق و سه رای مخالف، به انتشار صدها صفحه گزارش محرمانه خود درباره بازجویی‌های وحشیانه سیا رای مثبت داد.

9303

پیشنهادهای دیگر …