زیستگاه جنگلی

 

زیستگاه جنگلی

جنگل تعداد زیادی درخت دارد. جنگل تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد. جنگل در طول سال تغییر می‌کند. گیاهان جنگل در تابستان نور زیادی از خورشید می‌گیرند. گیاهان جنگل در زمستان نور کمی از خورشید می‌گیرند. زیستگاه خرس و ببر در جنگل است. 93144

پیشنهادهای دیگر …