زیستگاه اقیانوسی

زیستگاه اقیانوسی

اقیانوس یک زیستگاه آبی است.
آب اقیانوس شور است.
اقیانوس بزرگ و عمیق است.
اقیانوس تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد.
اقیانوس زیستگاه انواع مختلف ماهی و کوسه و مرجان است.
93146

پیشنهادهای دیگر …