زیستگاه‌های باتلاقی

زیستگاه‌های باتلاقی

 

یک زیستگاه باتلاقی با آب پوشیده شده است.
زیستگاه باتلاقی تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد.
زیستگاه باتلاقی در طول سال تغییر می‌کند.
در زمستان باران زیادی در زیستگاه‌های باتلاقی می‌بارد.
در تابستان باران کمی در زیستگاه‌های باتلاقی می‌بارد.
93145

پیشنهادهای دیگر …