دورهٔ پیش‌ازتاریخ

دورهٔ پیش‌ازتاریخ

به دوران پیش از پیدایش خط “دوران پیش‌ازتاریخ” می‌گویند.
قدیمی‌ترین فسیل یافته شده از انسان‌های نخستین مربوط به حدود 4000000 سال پیش است.
درحالی‌که پیدایش خط تنها به 5000 سال پیش بازمی‌گردد.
باستان شناسان با کمک یافته‌های زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، شیمی و جغرافیا اطلاعات جالبی از زندگی انسان‌های پیش‌ازتاریخ در اختیار ما قرار می‌دهند.
93113

پیشنهادهای دیگر …