داستان گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

 

گیل‌گمش پادشاهی پهلوان است.
دوسوم وجود او آسمانی و یک‌سومش انسانی است.
داستان گیل‌گمش با شرح کارها و پیروزی‌های او آغاز می‌شود.
او مردی دانشمند است.
او می‌تواند توفان را پیش‌بینی کند.
مرگ دوست صمیمی‌اش اِنکیدو او را بسیار ناراحت می‌کند.
گیل‌گمش به سفری طولانی می‌رود تا راز جاودانگی پیدا کند.
در پایان خسته و درمانده به خانه برمی‌گردد و داستان رنج‌هایی که کشیده را بر گل ثبت می‌کند.
حماسه گیلگمش در ایران بسیار شهرت دارد.
93169