حرکت بین‌المللی زائران صلح سوریه

حرکت بین‌المللی زائران صلح سوریه 9305

در نیمه دوم فروردین امسال ( آوریل 2014) افراد مشهور صلح طلب از ایران و 10 كشور دیگر با هم ملاقات می‌كنند. هدف آنها  نجات مردم سوریه از 3 سال جنگ خانمان‌سوز است.

9305

پیشنهادهای دیگر …