تولید نانو حامل‌های دارویی در دانشگاه گیلان

تولید نانو حامل‌های دارویی در دانشگاه گیلان9315

این نانو حاملها در داروسازی و پزشكی استفاده می‌شود. آنها سازگار با بدن هستند و سبب افزایش خواص درمانی داروها و کاهش عوارض جانبی آنها می‌شوند.

9315

پیشنهادهای دیگر …