توقف ساخت دیوار حائل میان پاکستان و هند؛ مهمترین دستاورد نشست امنیتی اسلام‌آباد-دهلی

توقف ساخت دیوار حائل میان پاکستان و هند؛ مهمترین دستاورد نشست امنیتی اسلام‌آباد-دهلی92189

نیروهای مرزی هند و پاکستان امروز بعد از پنج روز گفتگو برای برقراری امنیت در مرز مشترک با هم به توافق رسیدند.
آنها توافق کردند هند ساخت دیوار امنیتی در کشمیر را متوقف کند و هر دو کشور از تک تیراندازهای ماهر در مرز مشترک خود استفاده نکنند.
همچنین دو کشور قبول کردند اطلاعات سری یکدیگر را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در اختیار هم قرار دهند.

92189

پیشنهادهای دیگر …