تصویر یک زن سیاه پوست روی اسکناس‌های جدید بیست دلاری

Harriet-Tubman-bill2

بزودی تصویر یک زن سیاه پوست مبارز علیه برده‌داری روی اسکناس‌های جدید بیست دلاری آمریکا چاپ خواهد شد.

 

روی اسکناس‌های ۲۰ دلاری از دهه آینده تصویر زنی منتشر خواهد شد که در تاریخ مبارزات ضد برده‌داری و برابری حقوق  سیاه‌پوستان نقش مهمی داشته است.
هاریت تابمن (Harriet Tubman) زن برده سیاه‌پوستی بود که در سال ۱۸۴۹ از چنگ برده‌داران فرار کرد و در چارچوب فعالیت در گروهی به نام Underground Railroad به دستکم ۷۰ برده دیگر نیز برای فرار از ایالت‌‌های جنوب آمریکا به سوی شمال این کشور کمک رساند.
چهره هاریت تابمن  به زودی روی اسکناس‌های ۲۰ دلاری نقش خواهد بست.

 

95100