بزرگترین جنایت‌های که به خاطر بازی رایانه‌ایی رخ داد

بزرگترین جنایت‌های که به خاطر بازی رایانه‌ایی رخ داد9307

در دنیا جنایت‌های مختلفی رخ داد كه دلیل اصلی آنها بازی‌های رایانه‌ایی بود. کریستن ریورا، جولیان باروکس، ایونات ساوین از جمله نوجوانانی بودند كه به خاطر بازی رایانه‌ایی انسانی را كشتند.

9307

پیشنهادهای دیگر …