اقوام اَکَّدی

اقوام اَکَّدی

اقوام اَکَّدی در مرکز میان‌دورود زندگی می‌کردند.
آن‌ها به قوم سومر در جنوب میان‌دورود حمله کردند و آنجا را تصرف کردند.
فرمانده اکدی ها در این حملات سارگُن بود.
سارگن اولین امپراتور میان‌دورود باستان است.
او توانست از خلیج‌فارس تا قسمت‌های شمالی میان‌دورود را تصرف کند.
جانشینان او دو قرن در این منطقه حکومت کردند.
اما سرانجام گوتی ها آن‌ها را شکست دادند.
93189