افزایش چاله‌های هوایی

افزایش چاله های هوایی

گرم شدن هوای زمین موجب افزایش ده تا چهل درصدی چاله‌های هوایی طی سالهای آینده خواهد شد. نکته شگفت انگیز این است که پرواز هواپیما  و آلودگی ناشی از آن علت اصلی تغییرات آب و هوایی در این زمینه به شمار می‌رود.
گرم شدن هوای زمین موجب تغییر توده‌های هوا و در نتیجه تغییر شرایط پرواز خواهد شد. بر اساس مطالعات محققان، در سال دوهزار و پنجاه، فضایی که در آنها چاله‌های هوایی ایجاد خواهد شد ممکن است دوبرابر بیشتر شود. به علاوه میانگین قدرت این اختلالها نیز تا چهل درصد افزایش خواهد یافت.

9252

پیشنهادهای دیگر …