آغاز مرمت قلعه حیدرآباد خاش

آغاز مرمت قلعه حیدرآباد خاش 92188

مرمت قلعه حیدرآباد خاش آغاز شد.
این قلعه از خشت خام و کاهگل ساخته شده است و دارای برج‌های زیبایی است.
شخصی به نام “عیدوخان” این قلعه را درسال 1299 ه.ش (1920میلادی) ساخت. او و خانواده‌اش تا سال1307 ه.ش در آن زندگی می‌کردند.
اما بعدها انگلیسی‌ها از این قلعه برای محل نگهداری آذوقه و سلاح‌هایشان استفاده کردند.

92188