آغاز اولین نشست کارشناسان مالیاتی عضو “اکو ” در ایران

اخبار کوتاه

اولین نشست کارشناسان مالیاتی عضو اکو برای اجرای عهدنامه پایانی این اجلاس در سال 2013 برگزار شد.
بنابراین نهایی کردن پیش‌نویس اساسنامه مالیاتی کشورهای عضو، یادداشت تفاهم‌نامه مالیاتی تهیه‌شده توسط پاکستان و الگوی موافقت‌نامه چندجانبه تبادل اطلاعات کشورهای عضو در این نشست دنبال می‌شود.

9351

پیشنهادهای دیگر …