آب‌وهوا و فصل‌ها

آب‌وهوا و فصل‌ها

آب‌وهوا ممکن است بارانی یا آفتابی باشد.
آب‌وهوا ممکن است برفی یا طوفانی باشد.
بهار ممکن است گرم و بارانی باشد.
تابستان ممکن است گرم و آفتابی باشد.
پاییز ممکن است خنک باشد.
زمستان سرد است.
93164